Zgłoszenie Intrastat

Zgłoszenie INTRASTAT szkolenie przeprowadzone w formie warsztatów biznesowych, uwzględniające najnowsze zmiany wprowadzone w danym roku. Nie tylko działy księgowe firm, ale wszyscy którzy zajmują się tym zagadnieniem zdają sobie sprawę z uciążliwości tych działań jak również pracochłonności w przygotowywaniu tych danych statystycznych. Warsztaty te mają wyjaśnić zawiłości interpretacyjne w stosowaniu przepisów prawa jak również nauczyć jak szybko znajdować potrzebne kody w Taryfie Celnej.

 1. Podstawy prawne: unijne i krajowe dotyczące zgłoszenia INTRASTAT.
 2. Zintegrowana obsługa INTRASTAT – AIS (dzisiejsza Celina) stosowana od 01 stycznia 2016 r. Na czym polega i co zapewnia zintegrowana obsługa.
  1. PUESC – pojedynczy punkt dostępu do Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC).
  2. e INTRASTAT (AIS) – nauka wypełniania interaktywnego zgłoszenia INTRASTAT w oparciu o darmowy, dostępny program. Nikt nie stosuje tej metody na swoich szkoleniach.
 3. Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT. Pojęcie progów statystycznych. Jak śledzić ich wartość samemu.
 4. Obowiązek sprawozdawczy. Podmioty zobowiązane do składania zgłoszenia INTRASTAT.
 5. Podmioty upoważnione do składania zgłoszenia INTRASTAT.
 6. Terminy, formy i miejsce składania zgłoszenia INTRASTAT.
 7. Zakres informacji objętych zgłoszeniem INTRASTAT.
 8. Zasady sporządzania zgłoszenia INTRASTAT z uwzględnieniem praktycznych wskazówek ułatwiających wypełnienie poszczególnych pól zgłoszenia, zwrócenie szczególnej uwagi na: wypełnienie pola 13 : czasowy wywóz lub przywóz towarów, leasing finansowy, leasing operacyjny, kradzież towaru, zwrot towaru, zniszczenie towaru, przywóz lub wywóz towarów w celu uszlachetniania, dostawa towaru po uszlachetnianiu 51, 52, rekompensata za towary, które nie podlegają zwrotowi 23.
  1. sprzedaż towaru – wywóz (handel dwustronny)
  2. zakup towaru – przywóz (handel dwustronny i handel trójstronny)
  3. reklamacje – zwroty towaru – przykłady postępowania
  4. bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania
  5. dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz i wywóz); sposób ustalania wartości fakturowej
  6. barter towaru – handel kompensacyjny

  wypełnienie pola 14: Praktyczna nauka taryfikacji towarów w oparciu o 6 ORINS (Sześć Ogólnych Reguł
  Interpretacji Nomenklatury Scalonej) oraz posługiwanie się bazą EBTI (wyszukiwarką WIT – ów)
  wypełnienie pola 18: ilość w uzupełniającej jednostce miary.

 9. Korekta zgłoszenia INTRASTAT
  1. Korekta pól finansowych i pozostałych
  2. Korekta bieżąca, korekta za kilka okresów sprawozdawczych – noty korygujące.
 10. Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT – zwolnienia ze sprawozdawczości.
 11. Najczęściej spotykane błędy w wypełnianiu zgłoszenia INTRASTAT.
 12. Zmiany w zgłoszeniu INTRASTAT w danym roku.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj w piątki w godzinach: 9.00 – 15.00 z dwoma przerwami 10 minutowymi. Mogą się odbywać w dowolnym wybranym przez Klienta dniu roboczym tygodnia.

Sale konferencyjne i szkolne w centrum miasta gdzie warsztaty są organizowane.

950,00 PLN (cena brutto) wraz z zestawem materiałów szkoleniowych w postaci odpowiednich przepisów prawnych.

Warunkiem zapisania się na warsztaty jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa (umowy) z naszej strony internetowej www.advice.waw.pl Płatność pierwszej raty w wysokości 450,00 PLN (cena brutto) powinna być dokonana najpóźniej do trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia. Druga rata w wysokości 500,00 PLN (cena brutto) powinna być wpłacona najpóźniej do sześciu dni roboczych przed rozpoczęciem kursu na konto:

ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
ul. Waryńskiego 26, lok. 18
00-650 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

z dopiskiem “wpłata za warsztaty Zgłoszenie Intrastat w … (proszę podać nazwę miasta)”

REGON:017437844 NIP:526 121 41 51

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem ewidencyjnym – obowiązującym do 15.02.2023 r.: 2.14/00253/2005, obecnie 2.14/00077/2023.

UWAGA!

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta po 25 grudnia 2014 r. istnieje termin 14 dni odstąpienia od umowy zawartej w sposób elektroniczny.

Uczestnik warsztatów powinien na sześć dni roboczych przed ich rozpoczęciem sprawdzić telefonicznie, pod nr tel.: 502 592 214, czy nie zaszły żadne zmiany!

Istotą szkoleń prowadzonych przez ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA jest ich wysoka jakość merytoryczna.

Terminy warsztatów w 2024 roku:
Katowice – Warszawa –
Warsztaty w 2024 r. będą organizowane wyłącznie na zlecenie firm – min. 3 osoby, podobnie jak w roku ubiegłym tylko online.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Wąsik