Zasady taryfikacji, towaroznawstwo

ZASADY TARYFIKACJI, TOWAROZNAWSTWO oraz praktyczne korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej, TARIC i ISZTAR 4.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników ze sposobami taryfikacji towarów. Zagadnienie trudne i nie jednej osobie przysporzyło kłopotów i zmartwień. Zaprezentuje podejście praktyczne, które na pewno będzie pomocne w pracy zawodowej.

 1. Wspólna Taryfa Celna – budowa, struktura i zawartość. Zakres stosowania. Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87.
 2. Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich – TARIC. ISZTAR 4 polska wersja TARIC.
 3. Sześć Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej.
 4. Rodzaje stawek celnych:
  1. ad valorem
  2. kwotowe
  3. specyficzne
  4. i zasady ich stosowania.
 5. Pojęcie wartości celnej towaru – art. 69 UKC/UCC. Elementy wartości transakcyjnej art. 71 UKC/UCC , elementy niewliczane do wartości celnej art. 72 UKC/UCC.
 6. Warunki dostawy INCOTERMS 2020.
 7. Pochodzenie niepreferencyjne i preferencyjne. Dowody pochodzenia towarów w świetle nowego porządku prawnego obowiązującego w UE od 01 maja 2016 r.
 8. Wiążąca Informacja Taryfowa. Sporządzanie wniosku.
 9. Baza EBTI – European Binding Tariff Information. Wykorzystanie tej bazy. Posługiwanie się wyszukiwarką WIT – ów.
 10. Rozporządzenia Klasyfikacyjne Komisji Europejskiej.
 11. Panel dyskusyjny.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj w piątki w godzinach: 9.00 – 15.00 z dwoma przerwami 10 minutowymi. Mogą się odbywać w dowolnym wybranym przez Klienta dniu roboczym tygodnia.

Sale konferencyjne i szkolne w centrum miasta gdzie seminaria są organizowane.

Koszt 950,00  PLN (cena brutto) wraz z zestawem materiałów szkoleniowych w postaci odpowiednich przepisów prawnych.

Warunkiem zapisania się na kurs jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa (umowy) z naszej strony internetowej www.advice.waw.pl Płatność pierwszej raty w wysokości 450,00 PLN cena brutto powinna być dokonana najpóźniej do trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia. Druga rata w wysokości 500,00 PLN cena brutto powinna być wpłacona najpóźniej do sześciu dni roboczych przed rozpoczęciem seminarium na konto:

ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
ul. Waryńskiego 26, lok. 18
00-650 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

z dopiskiem “wpłata za seminarium Zasady taryfikacji, towaroznawstwo w … (proszę podać nazwę miasta)”

REGON:017437844 NIP:526 121 41 51

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem ewidencyjnym – obowiązującym do 15.02.2023 r.: 2.14/00253/2005, obecnie 2.14/00077/2023.

UWAGA!

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta po 25 grudnia 2014 r. istnieje termin 14 dni odstąpienia od umowy zawartej w sposób elektroniczny.

Uczestnik seminarium powinien na sześć dni roboczych przed jego rozpoczęciem sprawdzić telefonicznie, pod nr tel.: 502 592 214, czy nie zaszły żadne zmiany!

Istotą szkoleń prowadzonych przez ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA jest ich wysoka jakość merytoryczna.

Terminy seminariów w 2024 roku:
Warszawa –
Seminaria w 2024 r. będą organizowane wyłącznie na zlecenie firm – min. 3 osoby, podobnie jak w roku ubiegłym tylko online.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Wąsik