Zarządzanie pochodzeniem towarów

Celem seminarium jest wykorzystanie reguł pochodzenia do kreowania wartości i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa – producenta- eksportera na rynku globalnym poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

 1. Pochodzenie niepreferencyjne i preferencyjne w świetle UKC/UCC oraz zmodyfikowanej międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postepowania celnego z Kioto, która weszła w życie 3 lutego 2006 r.
 2. Analiza umów preferencyjno – handlowych zawarta przez poszczególne kraje (ugrupowania na świecie), ze szczególnym uwzględnieniem krajów do których wysyłane są produkty firmy. Kryteria wyboru potencjalnych krajów importu.
 3. Charakterystyka wybranej umowy preferencyjno – handlowej w świetle reguł PSR. Podstawowe pojęcia i definicje.
 4. Podstawowe kryteria ustalania pochodzenia preferencyjnego produktu.
 5. Dodatkowe elementy służące do ustalania preferencyjnego pochodzenia.
 6. Analiza rynków zakupu surowców, komponentów , części. Jak formułować umowę zakupu?
 7. Określenie strony kosztowej eksportowanych produktów.
 8. Analiza kosztów wewnątrzzakładowych. Jak nimi prawidłowo zarządzać w świetle prawa.
 9. Analiza kosztów zakupu materiałów niepochodzących z uwzględnieniem zmian kursów walut jakie mogą nastąpić. Jak nim przeciwdziałać?
 10. Dokumentowanie pochodzenia materiałów i produktów od momentu ich zakupu do momentu ich eksportu.
 11. Panel dyskusyjny.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj w piątki w godzinach: 9.00 – 15.00 z dwoma przerwami 10 minutowymi. Mogą się odbywać w dowolnym wybranym przez Klienta dniu roboczym tygodnia.

W przypadku tego kursu sale konferencyjne w siedzibach firm gdzie seminarium jest organizowane.

950,00 PLN (cena brutto) wraz z zestawem materiałów szkoleniowych w postaci odpowiednich przepisów prawnych.

Warunkiem zapisania się na kurs jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa (umowy) z naszej strony internetowej www.advice.waw.pl Płatność pierwszej raty w wysokości 450,00 PLN (cena brutto) powinna być dokonana najpóźniej do trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia. Druga rata w wysokości  500,00 PLN (cena brutto) powinna być wpłacona najpóźniej do sześciu dni roboczych przed rozpoczęciem seminarium na konto:

ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
ul. Waryńskiego 26, lok. 18
00-650 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

z dopiskiem “wpłata za seminarium Zarządzanie pochodzeniem towarów w … (proszę podać nazwę miasta)”

REGON:017437844 NIP:526 121 41 51

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem ewidencyjnym – obowiązującym do 15.02.2023 r.: 2.14/00253/2005, obecnie 2.14/00077/2023.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta po 25 grudnia 2014 r. istnieje termin 14 dni odstąpienia od umowy zawartej w sposób elektroniczny.

Uczestnik seminarium powinien na sześć dni roboczych przed jego rozpoczęciem sprawdzić telefonicznie, pod nr tel.: 502 592 214, czy nie zaszły żadne zmiany!

Istotą szkoleń prowadzonych przez ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA jest ich wysoka jakość merytoryczna.

Terminy seminariów w 2024 roku:
Warszawa –
Seminaria w 2024 r. będą organizowane wyłącznie na zlecenie firm – min. 3 osoby, podobnie jak w roku ubiegłym tylko online.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Wąsik