Seminaria

Najtrudniejsza forma szkolenia, wyłącznie dla kadr menedżerskich. Biorą w niej udział specjaliści wszystkich branż w firmie. Seminaria wypracowują sposób postępowania dla przedsiębiorstwa.