Aktualności

Kursy i szkolenia w 2022 roku.

Od roku 2020 do dzisiaj zauważam zdecydowany wzrost liczby szkoleń dla firm i dużych korporacji. Przeważająca tematyka to: nowy porządek prawny po 01 maja 2016 roku, towaroznawstwo, taryfikacja i reguły pochodzenia. To zjawisko akurat mnie nie dziwi, bowiem znajomość tej tematyki ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firmy w nowej rzeczywistości. Ma wpływ na wzrost zysku firmy. Decydenci podejmujący decyzje w tych gospodarczych organizmach to widzą i to dostrzegają. W tym upatruje zdecydowany wzrost szkoleń w tym segmencie rynku.

Kurs “Agent celny Unii” – online

Po okresie dwumiesięcznej przerwy rozpocząłem kurs “Agent celny Unii” – online. Zainteresowanie bardzo duże. Jedna grupa liczy 18 osób, druga 13. Warunki do spełnienia przez słuchaczy. Trzeba mieć na swoim laptopie zainstalowany program Microsoft Office 365. Możliwa jest wersja bezpłatna. Później pobrać aplikację i zaakceptować wysłany link. Aplikacja jest bezpłatna. Kursant nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Koszt całkowity kursu 1850,00 PLN. Trwa 5 sobót i niedziel w godz. 8.30- 16.00, tak jak podczas organizowanego kursu stacjonarnego. Można powiedzieć, że te same zasady jak przy kursie stacjonarnym m.in. wypełnienie zgłoszenia, itd. Jest jedna rzecz nowa, słuchacz po zapisaniu się na kurs musi sprawdzić (najpóźniej na trzy dni przed terminem kursu) jak będzie on przebiegał – online. Dotychczasowe zdania słuchaczy odnośnie tak prowadzonego kursu – bardzo pozytywne. Cieszy mnie to bardzo. Jak prowadzimy zajęcia: 35 minutowy wykład, 10 minutowy czas na zadawanie pytań, 10 minut przerwy. Wiem, że czas nauki online nie powinien jednorazowo przekraczać 35 minut i to zastosowałem. To jedyny PRAKTYCZNY KURS z tak licznymi przykładami w kraju. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

Szkolenia dla firm prowadzone w 2019 roku!

W 2019 r. przeprowadziłem do dnia 01 października kilkanaście szkoleń zamkniętych dla firm. Były to szkolenia jednodniowe, dwudniowe, trzydniowe a nawet dziewięciodniowe. Zauważyłem tendencję, że firmy chcą odchodzić od usług agencji celnych. Chcą dokonywać zgłoszeń celnych samodzielnie. Widać ogromne zaangażowanie kursantów i prawdziwą chęć zdobycia nowej wiedzy. Do końca roku pozostały mi dwa szkolenia zamknięte. Muszę stwierdzić, że na następny rok mam już zakontraktowane dwa szkolenia zamknięte. Ograniczy to nabór na szkolenia otwarte.

image

Warsztaty “Prawo celne- taryfikacja.” Warszawa 24, 25 lutego 2018 r.

W dniach 24,25 lutego 2018 r. przeprowadziłem warsztaty z prawa celnego poświęcone taryfikacji dla pracowników jednej z dużych firm kurierskich w naszym kraju. Zajęcia były bardzo udane. Tak zostały ocenione zajęcia przez uczestników szkolenia jak również kadrę zarządzającą firmą. Wymiana zdań cechowała te zajęcia. Każdy brał w nich czynny udział. Za te zajęcia ja również Państwu dziękuję.

image

Unikalne szkolenie – zakończone 2017.06.23.

Na zlecenie firmy z Warszawy zostało opracowane szkolenie unikalne na naszym rynku. Tytuł: “Procedury specjalne, wypełnianie wniosków o pozwolenie na procedury specjalne”. Ten typ szkolenia opracowany został wyłącznie dla firm. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: advice@advice.waw.pl

Tym razem jednodniowe szkolenie w Poznaniu – 2016.11.25.

W tym tygodniu uzgodniłem przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla firmy spedycyjnej z Poznania. Szkolenie rozpocznie się 25 listopada b.r. o godz. 10.00 i trwać będzie do 18.00. Ze względu na zachowanie klauzuli poufności więcej szczegółów nie mogę podać.

Kurs w Krakowie zakończony 2016.10.09

W niedzielę 9 października b.r. zakończyłem kurs w Krakowie. Słuchaczami byli bardzo młodzi ludzie, kadra zarządzająca jednej z większych firm w tym regionie. Kurs został oceniony przez kursantów pod względem przekazywanych treści bardzo wysoko. Na maksymalną ocenę 10 został oceniony na 9,5. Na życzenie kurs został rozszerzony o wiele tematów, które nie wchodzą w skład kursu dla agentów celnych. Atmosfera podczas zajęć była bardzo miła. Życzę powodzenia w pracy i stosowania tych zasad których nauczałem.