Nowe obowiązki przewoźników

NOWE OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA w świetle obowiązującego od 01 maja 2016 r. nowego porządku prawnego.

Seminarium poświęcone nowym obowiązkom przewoźnika w świetle obowiązującego od 01 maja 2016 r. nowego porządku prawnego na obszarze UE.

 1. Nowy porządek prawny obowiązujący na obszarze UE od 01 maja 2016 roku.
  1. Unijny Kodeks Celny UKC/UCC
  2. Rozporządzenie Delegowane RD/DA
  3. Rozporządzenie Wykonawcze RW/IA
  4. Przejściowe Rozporządzenie Delegowane PRD/TDA
 2. Kompleksowa zmiana przepisów ustaw i aktów wykonawczych krajowych związanych z wprowadzeniem w życie UKC.
 3. Wdrożenie systemów operacyjnych NCTS2/NCTS, AES/ECS, AIS/ICS za pośrednictwem platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).
 4. Warunki dostaw INCOTERMS 2010 ze szczególnym uwzględnieniem FCA, CIF, DAT, DAP, DDP.
 5. Podstawowe pojęcia i definicje: przedstawiciel celny, status unijny, status nieunijny, przywozowa deklaracja skrócona, wywozowa deklaracja skrócona, zgłaszający, przewoźnik, nowa definicja eksportera.
 6. Procedury celne art. 5 pkt 16 UKC:
  1. dopuszczenie do obrotu
  2. procedury specjalne
  3. wywóz
 7. Procedury specjalne i ich charakterystyka art. 210 UKC:
  1. tranzyt – tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny
  2. składowanie – składowanie celne, wolne obszary celne
  3. szczególne przeznaczenie – odprawa czasowa, czasowe składowanie
  4. przetwarzanie – uszlachetnianie czynne i bierne
 8. Uproszczone zgłoszenia celne art. 166 UKC oraz wpis do rejestru zgłaszającego art. 182 UKC.
 9. Obowiązki wynikające z wprowadzenia towaru na obszar celny UE w świetle UKC, w tym obowiązki wynikające dla przewoźnika ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego związane z systemem AIS/ICS (złożenie PDS – terminy).
 10. Czasowe składowanie towarów. Magazyny czasowego składowania – nowe regulacje.
 11. Problematyka wyprowadzenia i wywozu towarów w ramach systemu AES/ECS w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego, w tym obowiązki wynikające dla przewoźników ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego (złożenie WDS – terminy).
 12. Powrotny wywóz towarów nieunijnych.
 13. Potwierdzenie unijnego statusu celnego – metody.
 14. Indywidualne pytania dotyczące całej problematyki poruszonej na kursie.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj w piątki w godzinach: 9.00 – 15.00 z dwoma przerwami 10 minutowymi. Mogą się odbywać w dowolnym wybranym przez Klienta dniu roboczym tygodnia.

Sale konferencyjne i szkolne w centrum miasta gdzie seminaria są organizowane.

950,00 PLN (cena brutto) wraz z zestawem materiałów szkoleniowych w postaci odpowiednich przepisów prawnych.

Warunkiem zapisania się na seminarium jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa (umowy) z naszej strony internetowej www.advice.waw.pl Płatność pierwszej raty w wysokości 450,00 PLN (cena brutto) powinna być dokonana najpóźniej do trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia. Druga rata w wysokości 500,00 PLN (cena brutto) powinna być wpłacona najpóźniej do sześciu dni roboczych przed rozpoczęciem kursu na konto:

ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
ul. Waryńskiego 26, lok. 18
00-650 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

z dopiskiem “wpłata za seminarium Nowe obowiązki przewoźników w … (proszę podać nazwę miasta)”

REGON:017437844 NIP:526 121 41 51

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem ewidencyjnym – obowiązującym do 15.02.2023 r.: 2.14/00253/2005, obecnie 2.14/00077/2023.

UWAGA!

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta po 25 grudnia 2014 r. istnieje termin 14 dni odstąpienia od umowy zawartej w sposób elektroniczny.

Uczestnik seminarium powinien na sześć dni roboczych przed jego rozpoczęciem sprawdzić telefonicznie, pod nr tel.: 502 592 214, czy nie zaszły żadne zmiany!

Istotą szkoleń prowadzonych przez ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA jest ich wysoka jakość merytoryczna.

Terminy seminariów w 2024 roku:
Warszawa –
Seminaria w 2024 r. będą organizowane wyłącznie na zlecenie firm – min. 3 osoby, podobnie jak w roku ubiegłym tylko online.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Wąsik